top of page

Lär känna mig

IMG_20210210_135134_2_edited.jpg

Som psykolog drivs jag av ett genuint intresse för människor. Under mitt liv har jag arbetat inom många olika fält och träffat många olika människor. Att få höra om människors liv, deras svårigheter och glädje har gjort mig ödmjuk inför att vi alla har en viktig berättelse. Det är också din egen berättelse om dig själv som är ett av mina viktigaste verktyg. 

Jag har en mångårig erfarenhet av barn och ungdomspsykiatrin där jag arbetat med barn och ungdomar samt deras familjer. Att arbeta med barn och unga ger mig en god förståelse för hur vår uppväxt och familjedynamik påverkar oss även i vuxen ålder. Ett av mina intressen, som jag vidareutbildat mig inom är inom trauma och PTSD. Jag håller för närvarande på att specialisera mig inom psykologisk behandling.

Min arbetsmetod är integrativ, det innebär att jag har kompetens inom flera olika metoder såsom KBT, PDT, existentiell och humanistisk psykologi, och att jag i behandlingen kan använda olika komponenter av detta. Jag väljer min metod utifrån vem du är och vad som passar vårt arbete tillsammans bäst. Jag ser dock att det som händer i terapirummet och som berör affekter och relationer är av särskild vikt.

Välkommen att höra av dig.

Om mig: Om mig

Erfarenhet

Jag har framförallt arbetat med behandling med barn, ungdomar och familjer inom specialistpsykiatrin. Det gör att jag har en god förståelse för hur vår utveckling och uppväxt formar oss som människor. Ett av de områden jag arbetar mest med är trauma och PTSD. Jag har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka i livet. Jag håller just nu på att specialisera mig inom psykologisk behandling och psykoterapi för att få en bredare och djupare kunskap.

Om mig: Om terapi

​Så här jobbar jag

För att kunna hjälpa dig är mitt mål att förstå dig som person. I min utbildning har jag läst allt från kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), existentiell terapi och humanistisk terapi. Att jag arbetar integrativt innebär att jag väljer lämplig metod väljs utifrån personen jag har framför mig och dina behov. Om jag tror det kan vara gynnsamt, integreras komponenter från olika behandlingsmetoder.

  • Affektfokuserad terapi

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)

  • Psykodynamisk terapi (PDT)

Om mig: Om terapi

Ett typiskt första möte

Det är en speciell sak att träffa någon för ett inledande terapisamtal och det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig. Mitt fokus kommer vara på att förstå vem du är och vad som har fått dig att söka dig till mig. Det är viktigt för mig att du kan känna dig bekväm och avslappnad. I terapi är personkemin viktig så första mötet är också ett sätt att se om vi kan komma att förstå varandra. Om allt känns bra bokar vi in fler besök, oftast en gång i veckan.

Om mig: Om terapi

Utbildningar

examen 2017

Psykologprogrammet

avslutad hösten 2020

Traumafokuserad KBT

avslutad våren 2021

Evidensbaserad bedömning

Om mig: Meritförteckning
bottom of page