Image by Jaleel Akbash

Lite om terapi

Hjälp till förståelse, acceptans och förändring

Du som tagit dig hit kämpar troligtvis med någonting just nu, och du har tagit det första steget för att hitta en lösning på ditt problem. Vare sig det handlar om ett långvarigt lidande, svåra val i livet eller en kris som uppstått, så finns det hjälp och stöd för dig. Alla människor går igenom svåra perioder i sitt liv och vi försöker alla lösa dem så gott vi kan. Du har säkert redan gjort försök att lösa det som tynger dig och när det inte har fungerat är det ett klokt val att söka professionell hjälp. Tillsammans kan vi bättre förstå dig och varför du lider, för att sedan hitta vägar vidare. Jag är en legitimerad psykolog med flera års erfarenhet från psykiatrin, jag är van att möta många olika sorters människor. Jag har en bred utbildning och arbetar integrativt med fokus på individen. Det betyder att jag kommer att anpassa mina metoder efter vem du är och vad du behöver.

Sveriges psykologförbund skriver att psykologisk behandling är en professionell tillämpning av psykologin som vetenskaplig disciplin. Att tillämpningen är professionell innebär att den utförs av någon som är utbildad och har kompetens och erfarenhet inom området. Psykologisk behandling omfattar en rad interventioner och åtgärder syftande till att främja hälsa och till att minska ohälsa. Legitimerade psykologer har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för psykologisk behandling, på motsvarande sätt som legitimerade läkare har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för medicinsk behandling.

Jag arbetar enligt "Yrkesetiska principer för psykologer i Norden".

Kontakt