top of page

Vanliga frågor

Är du försäkrad?

Jag är försäkrad genom Psykologförbundet Psykologföretagarna. Patientolycksfallsförsäkringen gäller försäkringsskada som inträffar inom mina lokaler

Hur lång tid tar en terapisession?

Mina individualsessioner är 50 minuter långa. Jag vill ge den jag möter utrymme att nå det som är viktigt för dagens samtal, samt utrymme att landa i slutet av sessionen.
För parterapi avsätter jag 90 minuter.

Har du tystnadsplikt?

Jag har tystnadsplikt som innebär att det du delar med mig kommer att hanteras med stor försiktighet och inte delas med andra utan ditt medgivande. Däremot är tystnadsplikten, enligt lag, inte garanterad vid livshotande situationer som involverar fara för dig eller andra, eller i situationer där barn utsätts för risk. I det sistnämnda fallet har jag även anmälningsplikt mot Socialtjänsten.

Vad händer vid ett första möte?

Det är en speciell sak att träffa någon för ett inledande terapisamtal och det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig. Mitt fokus kommer vara på att förstå vem du är och vad som har fått dig att söka dig till mig. Det är viktigt för mig att du kan känna dig bekväm och avslappnad. I terapi är personkemin viktig så första mötet är också ett sätt att se om vi kan komma att förstå varandra. Om allt känns bra bokar vi in fler besök, oftast en gång i veckan.

Vilken metod använder du?

För att kunna hjälpa dig är mitt mål att förstå dig som person. I min utbildning har jag läst allt från kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), existentiell terapi och humanistisk terapi. Att jag arbetar integrativt innebär att jag väljer lämplig metod väljs utifrån personen jag har framför mig och dina behov. Om jag tror det kan vara gynnsamt, integreras komponenter från olika behandlingsmetoder.

När kan terapi vara hjälpsamt?

  • Om du har perioder av nedstämdhet eller oro som du har svårt att hantera.

  • Om du vill förstå dig själv och de runtomkring dig bättre.

  • Om du upplever svårigheter i dina relationer.

  • Om du har påträngande minnen, tankar eller känslor som du vill få hjälp med.

  • Om du vill utvecklas som person.

  • Om du vill förändra beteenden som inte är bra för dig eller din omgivning.

  • Om du önskar någon utomstående att tala med.

Tar du emot via företag och försäkringsbolag?

Ja, jag tar emot klienter via företag och kan även fakturera försäkringsbolag.

F-skatt och moms

Företaget är godkänt för F-skatt och är momsregistrerat. Hälso- sjukvård är dock inte momspliktig verksamhet, men konsultverksamhet är det.

Information och arvode: Vanliga frågor
Psychologist Session

Arvode

För att göra psykologisk behandling tillgängligt för fler har jag en inkomstrelaterad prissättning. 

Arvodet beräknas på månadsinkomst före skatt och justeras varje årsskifte. För att ta del av ett lägre arvode kommer du ombedas att uppvisa kontoutdrag eller lönespecifikation med relevant information.


Avbokningar senare än 24 timmar före bokat besök samt uteblivande debiteras. 

Information och arvode: Prislista

800 kr

Inkomst 25 000 kr/månad eller lägre.

950 kr

Inkomst 25 000 - 39 000 kr/månad.

1200 kr

Inkomst 40 000 kr/månad och högre.

1600 kr

Parterapi
Fast pris för 90 minuter.

1700 kr

Avode för företag och försäkringsbolag

bottom of page